Trang chủ » Nhịp cầu nhân ái » Nhân đạo TV » Kỷ niệm 130 năm ngày sinh nhật Bác 19/5/1890 – 19/5/2020

Kỷ niệm 130 năm ngày sinh nhật Bác 19/5/1890 – 19/5/2020

Cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một cuộc đời trong sáng cao đẹp của một người cộng sản vĩ đại, một anh hùng dân tộc kiệt xuất, một chiến sĩ quốc tế lỗi lạc, đã đấu tranh không mệt mỏi và hiến dâng cả đời mình cho Tổ quốc, cho nhân dân, vì lý tưởng cộng sản, vì độc lập, tự do của các dân tộc bị áp bức, vì hoà bình và công lý trên thế giới.