Trang chủ » Nhịp cầu nhân ái » Lạng Sơn: Đi cùng Tình Người khảo sát xóa 50 nhà dột nát tại các xã biên giới

Lạng Sơn: Đi cùng Tình Người khảo sát xóa 50 nhà dột nát tại các xã biên giới

Hành trình đi khảo sát của 10 đoàn Tình Người để xóa 50 nhà dột nát tại các xã biên giới của tỉnh Lạng Sơn ngày 21/6/2019.