Kỷ niệm 130 năm ngày sinh nhật Bác 19/5/1890 – 19/5/2020

Cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một cuộc đời trong sáng cao đẹp của một người cộng sản vĩ đại, một anh hùng dân tộc kiệt xuất,...

Tóm tắt Hoạt động từ thiện bệnh viện tháng 2/2020 của CLB Tình Người

[embed]https://www.youtube.com/watch?v=ocbDFmgjyCA[/embed]

Nha Trang (Khánh Hòa): CLB Tình Người khảo sát và xây Nhà Tình Nghĩa

[embed]https://www.youtube.com/watch?v=3jqQDTUWibU[/embed]

Câu lạc bộ Tình Người ở Hướng Hoá tỉnh Quảng Trị

[embed]https://www.youtube.com/watch?v=C9lmAucFvtA[/embed]