Tóm tắt Hoạt động từ thiện bệnh viện tháng 2/2020 của CLB Tình Người

[embed]https://www.youtube.com/watch?v=ocbDFmgjyCA[/embed]

Nha Trang (Khánh Hòa): CLB Tình Người khảo sát và xây Nhà Tình Nghĩa

[embed]https://www.youtube.com/watch?v=3jqQDTUWibU[/embed]

Câu lạc bộ Tình Người ở Hướng Hoá tỉnh Quảng Trị

[embed]https://www.youtube.com/watch?v=C9lmAucFvtA[/embed]